Kontejnerová doprava

Zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadů v malých (3m3) a velkých (9m3) kontejnerech, v případě zájmu také dopravu materiálu.

Ceník platný od: 01.01.2024
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Sadrofit s.r.o. tel.: 770621832
email: kancelar@sadrofit.cz
ČÍSLO DRUH ODPADU OBJEM MJ CENA BEZ DPH
2. SUŤ NETŘÍDĚNÁ ** 3 m3 kpl 4 790,00 Kč
3. SMĚSNÝ ODPAD ** 3 m3 kpl 4 990,00 Kč
4. SMĚSNÝ ODPAD *** 9 m3 kpl 6 590,00 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
5. DOPRAVA MATERIÁLU 1 km 39,50 Kč
* Cena platná v případě naplnění kontejneru do hmotnosti 3t, nad tuto hmotnost bude doúčtován rozdíl 520kč/t.
** Cena platná v případě naplnění kontejneru do hmotnosti 1t, nad tuto hmotnost bude doúčtován rozdíl 2590kč/t.
*** Cena platná v případě naplnění kontejneru do hmotnosti 1,5t, nad tuto hmotnost bude doúčtován rozdíl 2590kč/t.
Cena je platná pro vzdálenost 25km od místa svozu, tj. Dobronická 1257, P4 Kunratice, každý další km dle ceníku. Odvoz dřevěného odpadu, tříděného betonového odpadu, nebezpečného odpadu, či odpadu neuvedeného výše, dle individuální kalkulace.
V ceně je zahrnuta doba stání kontejneru na objednaném místě po dobu 5ti dní od přistavení, každý další den = 200 Kč bez DPH / den.
“Marná jízda” = 1000Kč bez DPH/případ do vzdálenosti do 25km od místa svozu, tj. Dobronická 1257, P4 Kunratice, každý další km dle ceníku.
Nevyžádaná manipulace s nenaplněným kontejnerem z důvodu např. požadavku na přeložení kontejneru v rámci staveniště = 1000 Kč bez DPH / případ.
Objednávka kontejnerové dopravy na základě objednávky.
Splatnost daňových dokladů/faktur 14 dní. Na uvedené služby se nevztahují pozastávky. Podkladem pro daňový doklad/fakturu je podepsaná Stazka ze strany zástupce objednatele.
Za čitelný podpis / identifikace osoby, která přijala službu za objednatele ve smyslu odvozu odpadu na stazce, odpovídá objednatel.
Dodavatel kontejnerové dopravy si vyhrazuje právo upravit k 30.06. a 31.12. daného kalendářního roku ceník služeb.

Cenová kalkulace zdarma!

Kontaktujte nás telefonicky 773 044 440 nebo přes kontaktní formulář

 

Nezávazná poptávka